Categories

Marka Nova Acta Philatelica

About UsTvrtka Marka Nova d.o.o djeluje od 2000. godine, a bavi se procjenom, otkupom i prodajom filatelije, numizmatike te filatelistickog i numizmatickog pribora. Sakupljacima i svim zainteresiranima na prodaju nudimo veliki izbor maraka, pisama, razglednica i drugih rariteta iz oblasti filatelije. Prvenstveno smo se specijalizirali za hrvatsku filateliju i numizmatiku zemalja bivse Jugoslavije. Iz tih oblasti nudimo bogat izbor raznih specijaliteta, rijetkih pisama i probnih otisaka. U odjeljku numizmatike takoder nudimo velik izbor novcanica, rijetkih kovanica, odlikovanja i medalja.


Osim toga, tvrtka Marka Nova d.o.o. bavi se procjenom i otkupom, a procjenu vrse ovlasteni sudski vjestaci za filateliju, kartofiliju, numizmatiku, faleristiku i skripofiliju, registrirani pri Zupanijskom sudu u Zagrebu.


2006. utemeljili smo zajedno s drugim suradnicima tvrtku aukcijsku kucu "Barac & Pervan", koja se bavi prodajom predmeta filatelije i numizmatike. Jednom godisnje, svake prve subote u prosincu, organiziramo u prostorijama tvrtke aukcije Filatelistickog materijala uz koju objavljujemo prigodni katalog. Nase su aukcije u filatelistickim krugovima imale dobar odjek koji je presao granice Hrvatske, tako da na njima sudjeluju i medunarodni dobavljaci i zainteresirani kupci s gotovo svih kontinenata. Katalozi kojima su aukcije popracene na strucnim su izlozbama ocijenjeni najvisim ocijenama.


Sirenjem zanimalja za nase aukcije osjetili smo da je zainteresiranima potrebno ponuditi i vise puta godisnje materijal koji inace nudimo na aukcijama. U tu svrhu 2011 godine zapocinjemo s internetskim aukcijama pod imenom B&P auction. Vas odziv pokazuje da smo bili u pravu.


Company Marka Nova d. o. o., operates since 2000. Engaged is in the assessments, purchase and sale of philately, numismatic and philatelic and numismatic accessories. For collectors and everyone interested we offer a large selection of stamps, letters, postcards and other rarities from the field of philately. Primarily we specialize in philately and numismatic of the Croatia and former states of Yugoslavia. We offer a rich selection of various specialties, rare letters and trial prints. In numismatics we offer large selection of banknotes, rare coins, medals and decorations


All assessment and repurchase is done by authorized court experts for philately and numismatic, registered at the County Court in Zagreb.


2006th along with our business associates we have created, auction house, "Barac & Pervan," that sells philately and numismatic. Once a year, every first Saturday in December, on the premises of the company we organize philatelic auction for which we publish appropriate catalog. Auctions in philatelic circles have good response not only in Croatia but also in other country. International suppliers and buyers from almost all the continents participate in our auctions. Catalog published for the auction is awarded with highest rating at professional exhibitions.


With expanding interest in our auctions, we felt that it is needed to offer to interested parties several times a year a material that we normally offer on auctions. For that reason 2012th we started with online auctions under the name B&P-Auction. Your response shows that we were right