Categories

Marka Nova Acta Philatelica

Terms and Conditions


Izvod iz pravila aukcijske prodaje

1. Aukcija u organiziciji tvrtke Marka Nova je javna i sudjelovanje na njoj je slobodno i dragovoljno.

2. Aukcijska kuca vrsi uslugu posredovanja izmedu ponudaca i kupca.

3. Aukcijska kuca za svoju uslugu od ponudaca uzima 15% od postignute cijene i o tome izdaje racun dok kupac placa 18,5% na izlicitiranu cijenu u sto je uracunat i PDV.

4. Opis predmeta izvrsen je s vrlo velikom paznjom. Fotografije su dio opisa, a u slucaju bilo kakve prituzbe ili reklamacije tekstualni opis ima prednost pred fotografijom.

5. Svaki sudionik aukcije duzan je prilikom registracije dati svoje tocne podatke jer u protivnom njegove ponude nece biti prihvacene.

6. Licitacija se vrsi putem internetskih ponuda koje se zaprimaju do trenutka zavrsetka aukcije Prilikom svih licitacija ponudač daje svoju maksimalnu ponudu, koja nije vidljiva na stranicama aukcije vec se biljezi trenutni najvisa ponuda prema tablici licitacije

7. Ponuda je obvezujuca za davaoca.

8. Izlicitirani predmet moguce je preuzeti odmah nakon aukcije i placanja racuna, te u roku do 30 dana.

9. Troskovi osiguranja, postarine i eventualni drugi troskovi slanja idu na racun kupca, a aukcionar nije odgovoran za eventualno ostecenje ili gubitak izlicitiranog predmeta nakon sto isti preda trecoj osobi ili ustanovi koja će izvrsiti dostavu kupcu.

10. Svaka reklamacija mora se dostaviti u roku 8 dana od dana preuzimanja predmeta jer se u protivnom nece uvaziti, osim reklamacije originalnosti koja je trajna i moguce ju je uvijek predati ako postoji sumnja da predmet nije pravi. U tu svrhu aukcijska kuca u dogovoru s kupcem izabrati ce strucnog arbitra koji ce provesti neovisno ispitivanje i njegov sud je konacan. Trosak arbitraze ide na teret onoga za kojeg se u sporu dokaze da nije bio u pravu.

11. Skupni predmeti, tzv lotovi nemaju jamstvo originalnosti i kvalitete vec se ide po nacelu "videno-kupljeno", osim ako aukcijska kuca nije posebno naglasila jamstvo za odredeni lot.

12. Aukcijska kuca jamci apsolutnu diskreciju ponudacima i kupcima.

13. Aukcijska kuca duzna je isplatiti ponudace 40 dana od dana aukcije, osim ako nije sklopila sa ponudacem drugaciji dogovor.

14. Aukcijska kuca i ponudac materijala za aukciju sklapaju ugovor koji mora sadrzavati osim popisa predanog materijala za aukciju sve relevantne podatke ponudaca kao i broj racuna na koji ce mu biti isplacen novac dobiven od prodaje predmeta.

15. Cijene ponudenog materijala su u eurima i licitacija se takoder vrsi u eurima dok se racun izdaje u kunskoj protuvrijednosti na dan aukcije po srednjem tecaju HNB.

16. Aukcijska kuca bez posebnog obrazlozenja moze odbiti primiti materijal za aukciju, dok primljeni materijal moze presloziti, opisati ili povuci.

17. Od trenutka preuzimanja materijala aukcijska kuca jamci za njegovu sigurnost, te ga o svom trosku, slika, opisuje i podize na stranice aukcije.

18. Aukcijska kuca duzna je nakon zavrsene aukcije svakog sudionika obavijestiti o rezultatima cijele aukcije o svome trosku (obavezno putem interneta i pismeno ako to zatrazi sudionik).

19. Za sve eventualne sporove nadlezan je zupanijski sud u Zagrebu.