Categories

Marka Nova Acta Philatelica

RSS Feeds


BP-Auction aukcijske informacije su dostupne putem RSS kanala (RSS) upozorenja ili punjenje, koji će Vam omogućiti da vidite aukcijske sažetke provjeravajući BP-Auction svakodnevno.

Sa RSS kanalima BP-Auction možete vidjeti aukcije sa stranica www.elibar.net na Vašem 'Desktop-u' ako postavite besplatan RSS čitač. Večina RSS čitača provjerava dnevno ako je došlo do promjena.

Uobičajeno je da vas mali 'pop-up' prozor obavjesti na 'Desktop-u' ako je nešto novo u ponudi.

Za pogled na poslani sažetak kliknite na RSS link. Vidjet ćete XML kod u Vašem pregledniku.

To je uredu. Vi samo želite link adrese (URL). Kopirajte i priljepite adresu u RSS čitač (pogledajte popis kompatibilnih čitača na desnoj strani).

Nakon što ste postavili Vaš RSS čitač, možete držati tabulatore za ovu stranicu i za druge web stranice ili blogove koje posjećujete dodavanjem njihovih RRS kanala na vaš čitač.

BP-Auction će Vam redovito slati promjene na aukcijama i na omiljenim prodavačima.

Selected RSS Readers

RSS Reader — Windows; freeware
Awasu — Windows; free for personal use
Feedreader — Windows; freeware
SharpReader — Windows; freeware
My Yahoo! — Web-based; free
Rocket RSS Reader — Web-based; free
Pluck Reader — Web-based; free

Just Listed
http://www.bp-auction.com/ rss.php?feed=1

Closing Soon
http://www.bp-auction.com/ rss.php?feed=2

Featured Items
http://www.bp-auction.com/ rss.php?feed=3

Big Ticket
http://www.bp-auction.com/ rss.php?feed=4

Very Expensive
http://www.bp-auction.com/ rss.php?feed=5

Item Under $10
http://www.bp-auction.com/ rss.php?feed=6

Warm Items
http://www.bp-auction.com/ rss.php?feed=7

Hot Items
http://www.bp-auction.com/ rss.php?feed=8

Buy It Now Items
http://www.bp-auction.com/ rss.php?feed=9